KOOR

Puur Zang is een vierstemmig amateurkoor in Amsterdam/Amstelveen, dat vooral – maar niet uitsluitend – klassieke muziek zingt (zie Repertoire). Dirigent en artistiek leider is Maurice Sonnenschein die het koor met groot enthousiasme begeleidt en inspireert.

Het concert van zondag
27 november 2022 in de Oud-Katholieke Kerk (met o.a. Saint Nicolas van Benjamin Britten en liederen van Edward Elgar) moest helaas worden uitgesteld.

Zodra een nieuwe datum bekend is zullen we dat ook via de website communiceren.


De volgende repetitie is zaterdag 21 januari (en NIET 28 januari) om 13.00 uur in de Augustinuskerk in Amsterdam, te bereiken via woonzorgcentrum Nieuw Vredenburgh, Postjesweg 125 (zie ook Agenda).

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden in alle stemgroepen: sopranen, alten, tenoren, contra-alten en bassen. Iedereen met plezier in zingen is van harte welkom om nader kennis te maken. Aanmelden kan via ons mail-adres info@koorpuurzang.nl. Een korte stemtest maakt onderdeel uit van de kennismaking.

Puur Zang is lid van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON).