KOOR

Puur Zang is een vierstemmig amateurkoor in Amsterdam/Amstelveen, dat vooral – maar niet uitsluitend – klassieke muziek zingt (zie Repertoire). Dirigent en artistiek leider is Maurice Sonnenschein die het koor met groot enthousiasme begeleidt en inspireert.

CONCERT MOET OM GEZONDHEIDSREDENEN WORDEN UITGESTELD !!!!!

Zondag 27 november is helaas geen concert. We zullen zo snel mogelijk een nieuwe datum bekend maken. Het geld voor reeds gekochte kaarten zal worden teruggestort.

Zondag 27 november 2022 om 15.30 uur zal in de Oud-Katholieke Kerk in de Ruysdaelstraat te Amsterdam een concert met Engelstalige muziek plaatsvinden: Benjamin Britten Saint Nicolas, Henry Purcell Thou Knowest Lord, Edward Elgar The Shower, As Torrents in Summer, The Snow en Fly, Singing Bird.


De toegang is € 15,00, te voldoen aan de deur. Tot en met 24 november is het ook mogelijk om van te voren een of meerdere kaarten te bestellen à € 12,50. U kunt het betreffende bedrag overmaken op rekening NL23 SNSB 0871 9233 35 ten name van “M.J. van den Bijlaard”, met als omschrijving “Concert 27-11” en uw naam plus het gewenste aantal kaarten. Bestelt u kaarten voor anderen en komt u zelf niet naar het concert, vermeldt u dan de naam van één van de bezoekers aan het concert.
De door u bestelde entreebewijzen zullen 27 november onder uw naam of de naam van één van de bezoekers bij de kassa aan de deur van de Oud-Katholieke Kerk klaar liggen.
Let op: Na 24 november is geen voorverkoop meer mogelijk (geld dat te laat op onze rekening staat zal worden gerestitueerd)
.

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden in alle stemgroepen: sopranen, alten, tenoren, contra-alten en bassen. Iedereen met plezier in zingen is van harte welkom om nader kennis te maken. Aanmelden kan via ons mail-adres info@koorpuurzang.nl. Een korte stemtest maakt onderdeel uit van de kennismaking.

Puur Zang is lid van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON).