KOOR

Puur Zang is een vierstemmig amateurkoor in Amsterdam/Amstelveen, dat vooral – maar niet uitsluitend – klassieke muziek zingt (zie Repertoire). Dirigent en artistiek leider is Maurice Sonnenschein die het koor met groot enthousiasme begeleidt en inspireert.

De repetitie 25 september kan helaas niet doorgaan (zie ook de mail van 23/9) !

De volgende repetitie is zaterdag 25 september in de Augustinuskerk ( Postjesweg 125, Amsterdam) omdat we vanwege corona niet in Zorgcentrum Groenelaan terecht kunnen.
Zie ook
Agenda en Contact en natuurlijk de mails.
LET OP: Deze repetitie begint iets later, namelijk om 13.30 uur! Want tussen 12.00 en 13.30 uur zal onze jaarlijkse ALV plaatsvinden!

 

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden in alle stemgroepen: sopranen, alten, tenoren, contra-alten en bassen. Iedereen met plezier in zingen is van harte welkom om nader kennis te maken. Aanmelden kan via ons mail-adres info@koorpuurzang.nl. Een korte stemtest maakt onderdeel uit van de kennismaking.

Puur Zang is lid van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON).