KOOR

Puur Zang is een vierstemmig amateurkoor in Amsterdam, dat vooral – maar niet uitsluitend – klassieke muziek zingt (zie Repertoire). Dirigent en artistiek leider is Maurice Sonnenschein die het koor met groot enthousiasme begeleidt en inspireert.


De volgende reguliere repetitie is zaterdag 26 augustus om 13.00 uur in de “Hofzaal” van Verpleeghuis Vreugdehof in Buitenveldert (De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam, https://www.amstelring.nl/verpleeghuis-vreugdehof; zie ook Agenda).

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden in de volgende twee stemgroepen: sopranen en bassen / contra-alten. Iedereen met plezier in zingen is van harte welkom om nader kennis te maken. Aanmelden kan via ons mail-adres info@koorpuurzang.nl. Een korte stemtest maakt onderdeel uit van de kennismaking.

Puur Zang is lid van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON).