KOOR

Puur Zang is een vierstemmig amateurkoor in Amsterdam/Amstelveen, dat vooral – maar niet uitsluitend – klassieke muziek zingt (zie Repertoire). Dirigent en artistiek leider is Maurice Sonnenschein die het koor met groot enthousiasme begeleidt en inspireert.

Zondag 27 november 2022 om 15.30 uur zal in de Oud-Katholieke Kerk in de Ruysdaelstraat te Amsterdam een concert met Engelstalige muziek plaatsvinden: Benjamin Britten Saint Nicolas, Henry Purcell Thou Knowest Lord, Edward Elgar The Shower, As Torrents in Summer, The Snow en Fly, Singing Bird (meer details volgen).

De volgende repetitie is zaterdag 22 oktober 2022 om 13.00 uur in de Augustinuskerk, Postjesweg 123 (via woonzorgcentrum Nieuw Vredenburgh, Postjesweg 125) in Amsterdam.

 

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden in alle stemgroepen: sopranen, alten, tenoren, contra-alten en bassen. Iedereen met plezier in zingen is van harte welkom om nader kennis te maken. Aanmelden kan via ons mail-adres info@koorpuurzang.nl. Een korte stemtest maakt onderdeel uit van de kennismaking.

Puur Zang is lid van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON).